Catalogo / / L’insviluppabile. Haiku, cinema, fotografia